Διεύθυνση

28ης Οκτωβρίου 11 και Μαραθωνομάχων Χέρωμα, Βάρη, 16672

Στοιχεία Επικοινωνίας

Call: +30 210 8979459

Email: xenkar@palladio.edu.gr

Research Interests

 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Επιχειρηματικότητα

Ξενοφών Καράμαλης

Επικεφαλής

Sat-Lab

Ο Ξενοφώντας Καράμαλης αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά το 2005. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Διοίκηση Επιχειρήσεων το 2007 κάνοντας το ΜΒΑ του τμήματος Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα.Πει.

Από το 2002 εργάζεται στα Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ, ως μέλος της Διοίκησης του Οργανισμού, σε τομείς όπως η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Ανάπτυξη Καινοτόμων Μεθόδων Διδασκαλίας και η Υλοποίηση Δράσεων Εξωστρέφειας, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, ο Σχεδιασμός Διαδικασιών για την ασφάλεια των παιδιών.

Δίδαξε στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μαθήματα όπως οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, ενώ έχει συνεργαστεί και εξακολουθεί να επιβλέπει project επιχειρηματικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού με παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Εκπαίδευση

 1. 2005

  Πτυχίο

  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 2. 2007

  MBA, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

  Τμήμα Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Επαγγελματική Εμπειρία

 1. 2002
  Μέλος Διοίκησης
  Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ
 2. 2008
  Καθηγητής μαθημάτων: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ
 3. 2006
  Μέλος
  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος